Ritningar


2 RoK

3985725_2-40-5_3D_web


1 RoK

3985725_1-40-5_3D_web_korr2


2 RoK

3985725_3-40-5_3D_web


3 RoK

3985725_5-40-5_3D_web


3 RoK

3985725_4-40-5_3D_web

Entréplan

Bergagarden_Entreplan

Plan 2 och uppåt

Bergagarden_Typplan