Bergagården genom tiderna

För hundra år sedan sträckte sig Berga by ända ner till Kalmarsund. Flera öar, bland annat Svartö, ingick i ägorna. Förmögna Kalmarbor ägde gårdar i Berga by och byggde pampiga herrgårdsliknande villor bland annat vid havet. Ragnar L. Jeansson och hans hustru Tyra köpte år 1930 en gård i byn som döptes till Bergagården.

Det stora huset renoverades och byggdes till i omgångar och fick bland annat en vacker herrgårdsfasad och en stor terrass. Trädgård anlades med näckrosdamm med springvatten samt omfattande rosenplanteringar. År 1932 bildade familjen Jeansson en stiftelse som tog över ägandet med förbehåll att Ragnar L. Jeansson med familj fick disponera gården under sin livstid. Ragnar L. Jeansson och hans hustru Tyra kom ner från Stockholm och spenderade alla jular och somrar på Bergagården.

År 1955 förvärvades Bergagården av en ny stiftelse som förvandlade gården till ett konvalescenthem. För cirka 15 år sedan revs den en gång så pampiga villan i väntan på att den attraktiva trädgården skulle få ny användning.

bergagarden_old_photo2