Arkitekten berättar

Vision Bergagården

Foto Svartvit.jpg

Stram Lekfullhet

Husen i Bergagården presenterar sig i kraftfulla kulörer i stigande skala från gult till orange och rött. Dessa står i kontrast mot de subtila och sobra vita fasaderna och skapar ett lekfullt och stramt fasaduttryck. Fasaderna bryts av med variation i kulör vid fönsterband och i balkongnischer och skapar härigenom en vertikal resning till husen. Balkongernas vertikala pinnräcken ger husen ytterligare resning.

Husen är utformade som två olika huskroppar där den kulörtfulla delen omsluter den ljusare huskroppen. De få materialval i form av betong, glas och trä – som är genomgående i området, skapar en helhet, i allt från husen till spaljéer och bänkar.

Gårdens möjligheter

Husen är placerade i båge och en lekfullhet och variation till området bildas vilket öppnar möjligheter till olika rumsligheter på gården. De privata och offentliga delarna knyts på detta vis samman, då rörelsestråken till husen samspelar.
På gården skapas olika rumsligheter genom planteringar och lekplats för de yngre.

Hållbart boende

Ett miljöhus är placerat i gårdens sydvästra hörn och en naturlig mötesplats för de boende i kvarteret ges. I det nordöstra hörnet finner man en nedfart till garaget, vilket rymmer stora delar av områdes bilar och bidrar till ett område med stora gröna ytor. Yta för områdesplantering och ett ev. framtida växthus för olika sorters grödor, samt de generöst tilltagna cykelparkeringarna i området adderar känslan av ett hållbart boende.

Frida Petersson